Nơi Khách Hàng

Đặt Niềm Tin

Danh mục sản phẩm   /  Dòng sản phẩm

Mô Tả Sản Phẩm

PQ Box 300 là thiết bị hiệu năng cao, cơ động để phân tích chất lượng điện năng, đo đếm năng lượng và ghi nhận dữ liệu thoáng qua. Tần số lấy mẫu lên tới 170kHz. Thích hợp cho việc đo đạc dữ liệu trên lưới điện (600V CAT IV) cũng như trong môi trường công nghiệp (cấp độ bảo vệ IP65)

Đặc điểm:

  • Lấy mẫu 4 kênh áp và 4 kênh dòng
  • Tín hiệu đầu vào analog cho dòng rò hoặc cảm biến nhiệt độ
  • Tín hiệu đầu vào nhị phân cho kích hoạt từ bên ngoài
  • Phân tích tần số từ DC tới 170kHz
  • Ghi nhận dữ liệu đồng thời hơn 4000 thông số của hệ thống điện
  • Bộ nhớ mở rộng lên tới 32GB (mặc định 8GB)
  • Màn hình hiển thị TFT
  • Phần mềm để cài đặt và phân tích dữ liệu đồng nhất cho các thiết bị PQ-Box 50, 150, 200 và 300
  • Lựa chọn mở rộng: Giao thức kết nối không dây (Wifi)

Sản phẩm liên quan

PQ BOX 50

PQ BOX 150

PQ BOX 200