Nơi Khách Hàng

Đặt Niềm Tin

Danh mục sản phẩm   /  Dòng sản phẩm

Mô Tả Sản Phẩm

PQ Box 200 là thiết bị hiệu năng cao, cơ động để phân tích chất lượng điện năng, đo đếm năng lượng và ghi nhận dữ liệu thoáng qua. Thích hợp cho việc đo đạc dữ liệu trên lưới điện (600V CAT IV) cũng như trong môi trường công nghiệp (cấp độ bảo vệ IP65)

Đặc điểm:

  • Lấy dữ liệu đồng thời 5 kênh (kênh thứ 5 cho dòng rò hoặc cảm biến nhiệt độ)
  • Tần số lấy mẫu lên tới 41kHz
  • Tín hiệu đầu vào nhị phân cho kích hoạt từ bên ngoài
  • Lựa chọn mở rộng: Đo tín hiệu thoáng qua với tần số lấy mẫu 2MHz (+/- 5000V)
  • Bộ nhớ mở rộng lên tới 32GB (mặc định 4GB)
  • Tính toán FFT lên tới 20kHz
  • 2 kHz đến 9 kHz – FFT theo tiêu chuẩn mới nhất IEC61000-4-7
  • Màn hình hiển thị TFT
  • Phần mềm phân tích trên máy tính đồng nhất cho các thiết bị PQ Box 50, PQ-Box 150 và PQ Box 200
  • Tất cả kẹp dòng giống nhau cho các thiết bị PQ Box 50, PQ Box 150 và PQ Box 200

Sản phẩm liên quan

PQ BOX 50

PQ BOX 150

PQ BOX 300