Nơi Khách Hàng

Đặt Niềm Tin

Danh mục   /  Sản phẩm   /  Cửa sổ hồng ngoại  /  Sản phẩm IRISS  

CỬA SỔ HỒNG NGOẠI IRISS

Cửa sổ hồng ngoại của IRISS là thiết bị đặc biệt được cấu tạo đặc biệt bằng tấm phim polyme hồng ngoại cho phép dẫn truyền phẩn lớn sóng hồng ngoại mà không bị thất thoát. Cửa sổ hồng ngoại dạng polyme bền bỉ và duy trì độ truyền dẫn cố định và ổn định qua thời gian. Sau cùng, các sản phẩm cửa sổ của IRISS được bảo hành trọn đời cho các lỗi sản phẩm.