Nơi Khách Hàng

Đặt Niềm Tin

Danh mục sản phẩm   /  Dòng sản phẩm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI SẢN THÔNG MINH

Hệ Thống Thẻ Thông Tin Thông Minh
Công nghệ thẻ thông minh giao tiếp NFC không dây

Phân quyền và Quản lý người sử dụng

Người quản trị có thể cài đặt và phân quyền sử dụng nhằm đảm bảo các thông tin nhạy cảm và quan trọng được bảo vệ và quản lý hợp lý.

Ghi nhận và Cảnh báo

Các cảnh báo được kích hoạt bởi phần mềm E Sentry Connect App sẽ được gửi lập tức đến người quản trị hệ thống và người sử dụng được phân quyền nhằm đảm bảo phản ứng tức thì để có thể khôi phục lại tình trạng bình thường của thiết bị trong thời gian sớm nhất.

Kiểm tra và Phân tích dữ liệu nhiệt độ

Tất cả các giá trị lịch sử lưu giữ trên thẻ E Sentry Connect sẽ được gửi lên dữ liệu đám mây và vẽ đồ thị diễn tiến theo thời gian để tham khảo. Dữ liệu này có thể được sử dụng bởi người quản lý nhằm dự đoán thiết bị cần được tiến hành bảo trì hoặc giám sát nhiệt nghiêm ngặt liên tục.

Xây dựng và Phân công công việc

Phân công cho nhân viên của bạn lộ trình công việc dựa trên tổng thể các dữ liệu được phân loại theo vị trí, trạng thái cảnh báo và nhiều cách khác.

Gửi và Nhận thông báo

Dễ dàng và nhanh chóng giao tiếp giữa người quản trị hệ thống và nhân viên kiểm tra hiện trường về những tác vụ được yêu cầu kiểm tra

Tùy biến trong báo cáo

Hệ thống cho phép tất cả thông tin đã kiểm tra được sao lưu dưới định dạng CSV hoặc XLS để có thể sử dụng trong báo cáo hoặc dùng cho việc cài đặt khi cần thiết.

Sản phẩm liên quan

E Sentry Connect Phiên Bản Đơn