Nơi Khách Hàng

Đặt Niềm Tin

Danh mục sản phẩm   /  Dòng sản phẩm

HỆ THỐNG QUẢN LÝ TÀI SẢN THÔNG MINH

Hệ Thống Thẻ Thông Tin Thông Minh
Công nghệ thẻ thông minh giao tiếp NFC không dây

Có thể truy cập từ bất cứ điện thoại thông minh Android có giao tiếp NFC

Phần mềm E Sentry Connect miễn phí và được thiết kế để có thể làm việc được với bất cứ thiết bị sử dụng hệ điều hành Android phiên bản 4.0 Kit Kat và cao hơn.

Cung cấp cho người kiểm tra các thông tin quan trọng về thiết bị

Tấm thẻ cho phép tất cả thông tin quan trọng về thiết bị có thể được ghi nhận trên thẻ và truy xuất bởi người vận hành trong quá trình kiểm tra bao gồm cả các thông tin liên quan đến các thiết bị phụ trợ như cửa sổ hồng ngoại, mức độ năng lượng hồ qquang điện, các yêu cầu về bảo hộ lao động,v.v…

Ghi nhận và Lưu trữ các thông tin kiểm tra

Tấm thẻ chứa thông tin chi tiết từ lần kiểm tra trước cũng như cả thông tin ghi chú để người sử dụng có thể bổ sung các thông tin hữu ích cho lần kiểm tra kế tiếp.

Ghi nhận và Lưu Trữ các Thông Số Đo Lường

Tấm thẻ có thể lưu trữ các thông tin tham khảo phục vụ cho công tác quét nhiệt ví dụ như tỉ lệ truyền dẫn của cửa sổ hồng ngoại, ngưỡng nhiệt độ tối đa cho phép, hệ số bức xạ.

Tự động lưu trữ thời gian, ngày tháng và thông tin người sử dụng

Thông tin của thiết bị giao tiếp NFC của người sử dụng được lưu trữ tự động trên thẻ E Sentry Connect mỗi khi tiến hành công việc kiểm tra đo lường mới.

Sản phẩm liên quan

E Sentry Connect Phiên Bản Đám Mây