Nơi Khách Hàng

Đặt Niềm Tin

DỰ ÁN

DỰ ÁN

Dự án
image 146

Nhà Máy Thép Pomina 2

Bà Rịa Vũng Tàu

  • Cung cấp Sản phẩm – Thiết bị Cao thế – Trung thế cho trạm phân phối.
  • Cung cấp Dịch vụ lắp đặt – thay thế – thí nghiệm đầu cáp Trung thế.

viglacera-min

Nhà Máy Kính Nổi Viglacera

Bình Dương

  • Cung cấp Sản phẩm – Thiết bị Trung thế – Hạ thế cho trạm và tủ phân phối.
  • Cung cấp Dịch vụ lắp đặt – thay thế – thí nghiệm máy cắt ACB Hạ thế.
  • Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện.
FHS logo

Nhà Máy Gang Thép Formosa

Hà Tĩnh

  • Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (PD Online) cho Busway Trung thế.
Formosa Dong Nai logo

Nhà Máy Formosa Nhơn Trạch

Đồng Nai

  • Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (PD Online) cho Hộp nối cáp Trung thế
  • Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (AC – VLF & Tan-Delta) cho cáp ngầm Trung thế