Nơi Khách Hàng

Đặt Niềm Tin

Tuyển dụng

Thiết lập một môi trường làm việc năng động trong đó mọi người có cơ hội phát triển đầy đủ tiềm năng và chủ động xây dựng sự nghiệp chuyên môn.

CHÚNG TÔI TỰ HÀO PHÁT TRIỂN SỰ NGHIỆP CỦA BẠN

Tại Nhật Hạ, các thành viên như cũng như một gia đình. Chúng tôi mong muốn xây dựng một môi trường làm việc trên nền tảng sự tin tưởng, tin cậy và hỗ trợ nhau.

Môi trường làm việc tại Nhật Hạ năng động, trong đó mọi người có cơ hội phát triển đầy đủ tiềm năng và chủ động xây dựng sự nghiệp chuyên môn. Chúng tôi luôn tự hào khi trao cơ hội cho các kỹ sư trẻ ngành Điện – Tự Động Hóa với 1 – 2 năm kinh nghiệm.

Nếu bạn đang tìm kiếm cơ hội, theo đuổi đam mê và xây dựng một sự nghiệp bền vững, hãy đồng hành cùng Nhật Hạ.

Các vị trí

Kỹ sư phần cứng máy tính

Kỹ sư điện tử viễn thông

Kỹ sư sóng điện tử

Kỹ sư cơ điện tử