Nơi Khách Hàng

Đặt Niềm Tin

Dòng sản phẩm IRISS
Cửa sổ hồng ngoại của IRISS là thiết bị đặc biệt được cấu tạo bằng tấm phim polyme hồng ngoại cho phép truyền dẫn phần lớn sóng hồng ngoại mà không bị thất thoát. Cửa sổ hồng ngoại dạng polyme bền bỉ và duy trì độ truyền dẫn cố định và ổn định qua thời gian. Sau cùng, các sản phẩm cửa sổ của IRISS được bảo hành trọn đời cho các lỗi sản phẩm.

Dòng CAP CT

Dòng CAP ENV

Dòng Flex IR