Nơi Khách Hàng

Đặt Niềm Tin

Danh mục sản phẩm   /  Dòng sản phẩm

Mô Tả Sản Phẩm

PQ Box 150 là thiết bị hiệu năng cao, cơ động để phân tích chất lượng điện năng, đo đếm năng lượng và ghi nhận dữ liệu thoáng qua. Thích hợp cho việc đo đạc dữ liệu trên lưới điện (600V CAT IV) cũng như trong môi trường công nghiệp (cấp độ bảo vệ IP65)

Đặc điểm:

  • Lấy mẫu 4 kênh áp và 4 kênh dòng với tần số lên đến 20,48kHz
  • Bộ nhớ mở rộng lên tới 32GB (mặc định 4GB)
  • Tính toán FFT lên đến 10kHz
  • 2 kHz đến 9 kHz – FFT theo tiêu chuẩn mới nhất IEC61000-4-7
  • Màn hình hiển thị TFT
  • Phần mềm phân tích trên máy tính đồng nhất cho các thiết bị PQ Box 50, PQ-Box 150 và PQ Box 200
  • Tất cả kẹp dòng giống nhau cho các thiết bị PQ Box 50, PQ Box 150 và PQ Box 200

Sản phẩm liên quan

PQ BOX 50

PQ BOX 200

PQ BOX 300