Nơi Khách Hàng

Đặt Niềm Tin

Danh mục sản phẩm   /  Dòng sản phẩm

Bảo Vệ Tài Sản Của Bạn

Được lắp đặt cố định trên các thiết bị điện, MN4000 cho phép giám sát nhiệt độ liên tục và có thể kết nối được từ PLC hoặc trình duyệt web.

Tích Hợp Tiêu Chuẩn Với PLC

Có khả năng giao tiếp thông qua các tiêu chuẩn truyền thông công nghiệp như Modbus/TCP, MN4000 được cung cấp với các khối lệnh chức năng viết cho PLC để có thể nhanh chóng dễ dàng tích hợp vào hệ thống PLC hiện hữu cũng như mới.

An Toàn

Với MN4000, ngoài việc nhân viên quét nhiệt của bạn không cần phải đối diện với nguy cơ làm việc với điện sống, bạn có thể thực hiện việc kiểm tra mà không cần rời khỏi phòng làm việc. Các cảnh báo có thể được cài đặt để thông báo cho chuyên viên quét nhiệt tình trạng để có thể tiến hành kiểm tra một cách an toàn.

Lắp Đặt Dễ Dàng

Đảm bảo việc dễ dàng nâng cấp trực tiếp vào các vị trị đã lắp cửa sổ dòng IW 4000, phần khung của MN4000 có thể được lắp vào vỏ tủ, cấp nguồn 24VDC và giao tiếp bằng dây Ethernet bạn đã có thể sẵn sàng sử dụng.