Nhà máy Nestle’

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện

Nhà máy Yakult

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ lắp đặt – thay thế – thí nghiệm đầu cáp Trung thế Cung cấp Dịch vụ lắp đặt – thay thế – thí nghiệm rơ-le Trung thế