Category: Dự án

Khách sạn New World

Hồ Chí Minh

 • Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện
 • Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện

Khách sạn Intercontinental

Nha Trang

 • Cung cấp Dịch vụ xử lý sự cố theo yêu cầu
 • Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng chất lượng điện năng hệ thống điện

Khách sạn DesArt

Hồ Chí Minh

 • Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện

Tòa nhà TNR

Hồ Chí Minh

 • Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện
 • Cung cấp Dịch vụ xử lý sự cố theo yêu cầu
 • Cung cấp Dịch vụ thi công lắp đặt thiết bị Trung thế – Hạ thế

Tòa nhà IPC

Hồ Chí Minh

 • Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện
 • Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (PD Online) cho MBA

Kho DKSH VSIP

Bình Dương

 • Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện
 • Cung cấp Dịch vụ tính toán phân bố chiếu sáng – Lắp đặt hệ thống đèn cao áp nhà kho

Kho Linfox Unilever

Bình Dương

 • Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện
 • Cung cấp Dịch vụ kiểm tra an toàn thiết bị điện
 • Cung cấp Dịch vụ tính toán phân bố chiếu sáng
 • Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện

Kho Hóa Chất Vopak

Đồng Nai

 • Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện
 • Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện

Cảng Quốc Tế Saigon

Bà Rịa Vũng Tàu

 • Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện
 • Cung cấp Dịch vụ tính toán phối hợp bảo vệ rơ-le Trung thế
 • Cung cấp Dịch vụ lắp đặt hệ thống giám sát Năng lượng sử dụng

Nhà máy Nestle’

Đồng Nai

 • Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện
 • Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện