Nơi Khách Hàng

Đặt Niềm Tin

 

 

 

Thiết bị

Các thiết bị Nhật Hạ Elecetric sử dụng để thực hiện các giải pháp về Điện

 

 

 

Thiết bị thí nghiệm tủ Trung thế

Thiết bị thí nghiệm

Manta MTS 1710, Programma Sverker 780, Megger MPRT 8415, Vanguard EZCT-2000, HV Hipot CT/PT Tester, Chauvin 8510, Vanguard ATRT-03B, Megger MOM200, HV Hipot GDH-100, Megger BM5200, Fluke 1550B, Kyoritsu 3124, EuroSMC PME-500-TR, Sonel MRU-200, KEP HVTS-70/50, HV Hipot VLF Tester, Hioki 3555, Goldsol C & DF Tester.

Thiết bị bảo trì

DILO Compact Series SF6 Gas Recovery, DILO Gas Leak Detector.

Thiết bị kiểm tra tình trạng

UE System Ultraprobe 10000, EA Technology UltraTEV+, HVPD PDS Insight, PMDT PDetector, Flir E40, Cordex TC7150, Fluke 435 series II, Fluke 805

Thiết bị thí nghiệm Máy biến áp lực

Thiết bị thí nghiệm

Vanguard WRM-10, Vanguard ATRT-03B, Megger BM5200, Fluke 1550B, Kyoritsu 3124, KEP UIM-90, Goldsol C & DF Tester.

Thiết bị bảo trì

Arras-Maxei THV-4000 Transformer Oil Treatment.

Thiết bị kiểm tra tình trạng

UE System Ultraprobe 10000, EA Technology UltraTEV+, HVPD PDS Insight, PMDT PDetector, Flir E40, Cordex TC7150, Fluke 435 series II, Fluke 805.

Thiết bị thí nghiệm tủ Hạ thế

Thiết bị thí nghiệm

Manta MTS 1710, Programma Sverker 780, Megger MPRT 8415, Vanguard EZCT-2000, HV Hipot CT/PT Tester, Chauvin 8510, Vanguard ATRT-03B, Megger MOM200, HV Hipot GDH-100, Megger BM5200, Fluke 1550B, Kyoritsu 3124, EuroSMC Raptor, Sonel MRU-200, Chauvin 6250, Kyoritsu 6050, Fluke 1630, Fluke 6500, Schneider FFTK, ABB Ekip T&P, GE GTUTK20, Siemens WLTS, All-Test III BJM, Hioki 3555.

Thiết bị bảo trì

Wiha 1000V Insulated Tool Set.

Thiết bị kiểm tra tình trạng

Flir E40, Cordex TC7150, Fluke 435 series II, Fluke 805

Liên lạc với chúng tôi

Tài liệu kĩ thuật

Tin tức - Sự kiện