Khách sạn New World

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện

Khách sạn Intercontinental

Cung cấp Dịch vụ xử lý sự cố theo yêu cầu Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng chất lượng điện năng hệ thống điện