Nhà máy Jabil SHTP

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ xử lý sự cố theo yêu cầu Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện, (PD Online) cho tủ Trung thế và MBA

Nhà máy II-VI Optical VSIP1

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ xử lý sự cố theo yêu cầu Cung cấp Dịch vụ thi công lắp đặt thiết bị Hạ thế

Nhà máy ON Semiconductor Đồng Nai

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ xử lý sự cố theo yêu cầu Cung cấp Dịch vụ thi công lắp đặt thiết bị Trung thế – Hạ thế Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện […]

Nhà máy ON Semiconductor Bình Dương

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ xử lý sự cố theo yêu cầu Cung cấp Dịch vụ thi công lắp đặt thiết bị Trung thế – Hạ thế