Nhà Máy Formosa Nhơn Trạch

Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (PD Online) cho Hộp nối cáp Trung thế Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (AC – VLF & Tan-Delta) cho cáp ngầm Trung thế

Nhà Máy Kính Nổi Viglacera

Cung cấp Sản phẩm – Thiết bị Trung thế – Hạ thế cho trạm và tủ phân phối. Cung cấp Dịch vụ lắp đặt – thay thế – thí nghiệm máy cắt ACB Hạ thế. Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện.

Nhà Máy Thép Pomina 2

Cung cấp Sản phẩm – Thiết bị Cao thế – Trung thế cho trạm phân phối. Cung cấp Dịch vụ lắp đặt – thay thế – thí nghiệm đầu cáp Trung thế.