Kho DKSH VSIP

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ tính toán phân bố chiếu sáng – Lắp đặt hệ thống đèn cao áp nhà kho

Kho Linfox Unilever

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ kiểm tra an toàn thiết bị điện Cung cấp Dịch vụ tính toán phân bố chiếu sáng Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện

Kho Hóa Chất Vopak

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ đo và đánh giá tình trạng (Quét nhiệt hồng ngoại) cho hệ thống tủ điện

Cảng Quốc Tế Saigon

Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện Cung cấp Dịch vụ tính toán phối hợp bảo vệ rơ-le Trung thế Cung cấp Dịch vụ lắp đặt hệ thống giám sát Năng lượng sử dụng