Nơi Khách Hàng

Đặt Niềm Tin

DỰ ÁN

Công nghiệp nặng

Nhà máy điện

Khách hàng - Resort

Dầu khí

Điện tử - Bán dẫn

Cảng - Kho bãi

Tòa nhà văn phòng

Hàng tiêu dùng

Thực phẩm

Khách sạn - Resort

image 38-min

Nhà Máy Thép Pomina 2

Bà Rịa Vũng Tàu

  • Cung cấp Sản phẩm – Thiết bị Cao thế – Trung thế cho trạm phân phối.
  • Cung cấp Dịch vụ lắp đặt – thay thế – thí nghiệm đầu cáp Trung thế.
image 95-min

Nhà Máy Kính Nổi Viglacera

Bình Dương

  • Cung cấp Sản phẩm – Thiết bị Trung thế – Hạ thế cho trạm và tủ phân phối.
  • Cung cấp Dịch vụ lắp đặt – thay thế – thí nghiệm máy cắt ACB Hạ thế.
  • Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện

DỰ ÁN

Công nghiệp nặng

image 38-min

Nhà Máy Thép Pomina 2

Bà Rịa Vũng Tàu

  • Cung cấp Sản phẩm – Thiết bị Cao thế – Trung thế cho trạm phân phối.
  • Cung cấp Dịch vụ lắp đặt – thay thế – thí nghiệm đầu cáp Trung thế.
image 95-min

Nhà Máy Kính Nổi Viglacera

Bình Dương

  • Cung cấp Sản phẩm – Thiết bị Trung thế – Hạ thế cho trạm và tủ phân phối.
  • Cung cấp Dịch vụ lắp đặt – thay thế – thí nghiệm máy cắt ACB Hạ thế.
  • Cung cấp Dịch vụ bảo trì – thí nghiệm điện

Các lĩnh vực khác

Nhà máy điện

Dầu khí

Điện tử - Bán dẫn

Cảng - Kho bãi

Tòa nhà văn phòng

Hàng tiêu dùng

Thực phẩm

Khách hàng - Resort